Home » , » Tổng Hợp Sách Phật Học - Thư Viện Phật Giáo - Thư Viện Hoa Sen

Tổng Hợp Sách Phật Học - Thư Viện Phật Giáo - Thư Viện Hoa Sen

 
101 Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
33 Vị Tổ Ấn Hoa - HT Thích Thanh Từ dịch
A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4]
Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
Bậc Thang Giác Ngộ - Thích Pháp Chánh dịch
Bàng Uẩn Ngữ Lục - Dương Đình Hỷ dịch
Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
Bát Đại Nhân Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Bát Nhã giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Bát Nhã trực giải - HT Thích Thanh Từ
Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch
Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: HT Thích Như Điển
Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi
Bổn Sự Kinh - Việt dịch HT Thích Như Điển
Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
Bích Nham Lục – Thích Thanh Từ dịch
Bước tới thảnh thơi - HT Thích Nhất Hạnh
Các bài học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên
Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch
Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
Chánh Ngoa Tập - Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch
Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch
Chân Ngôn Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch
Chết đi về đâu - Thích Nhật Từ
Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch
Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch
Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch
Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
Có Và Không - Thích Như Điển
Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
Con đường dẫn đến Phật quả - Ringu Tulku, Thanh Liên dịch
Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch
Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt
Cội Thiền - Thích Nhật Quang
Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch
Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên
Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - HT Thích Huyền Tôn dịch
Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
Duy Ma Cật Sở Thuyết trực chỉ đề cương - HT Thích Từ Thông
Duy Thức Học - Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học Yếu Luận - HT Thích Từ Thông dịch
Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Thích Thuyền Ấn dịch
Duy Thức Tam Thập Tung - Lê Hồng Sơn
Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
Đại Chánh Tân Tu Kinh số 0158 - 0185 - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung][Hạ]
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - HT Thích Như Điển dịch
Đại thừa tập Bồ Tát học luận - HT Thích Như Điển dịch
Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
Đại Trí Độ Luận [1] [2] [3] [4] [5] - HT Thích Thiện Siêu dịch
Đạo Bụt Nguyên Chất (Kinh Nghĩa Túc) - HT Thích Nhất Hạnh dịch
Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] - HT Thích Như Điển dịch
Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, HT Thích Nhật Quang dịch
Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
Đi vào cửa Pháp: Tuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng - Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thích Thanh Từ dịch
Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà - Quảng Minh
Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS:Hồ Hữu Hưng dịch
Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn
Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2a] [2b][3]
Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San - Lê Kim Kha biên dịch
Giới Đàn Tăng - HT Thích Thiện Hòa
Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - HT Thích Thiện Hòa
Giới Tướng - Thích Nhất Chân
Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch
Hạnh phúc khắp quanh ta - Nguyên Minh
Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm
Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm
Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông
Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch
Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
Kho tàng gia trì - Nghi quỹ đức Phật - Giới Hiền dịch
Khóa Hư Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Khuyên người niệm Phật - tập [1] [2] [3] [4] - Cư sĩ Diệu Âm
Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Kim Cang giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Kim Cang Tông Thông - Thích Nhuận Châu dịch
Kinh 42 Chương - HT Thích Tâm Châu dịch
Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Vạn Phật Thánh Thành
Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Nguyên Tánh
Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
Kinh A Hàm (Hán Tạng)
Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ, Hiệu chú: HT Thích Thiện Siêu
Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - Ngô Tằng Giao chuyển thơ
Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - NS Thích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - HT Thích Thiện Huệ giảng
Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Bát Nê Hoàn - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Thích Thiện Thông dịch
Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - Thích Nguyên Xuân dịch
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - HT Tuyên Hóa
Kinh Công Đức Tin Phật - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Di Giáo - HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Di Lặc Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] - HT Tuyên Hóa dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - HT Thích Chân Thường dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch
Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Duy Ma Cật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - HT Thích Từ Thông
Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Dược Sư - HT Tuyên Hóa giảng
Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch
Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - HT Thích Huyền Tôn dịch
Kinh Đại Bảo Tích - Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - Việtdịch: Thích Nguyên Hùng
Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tuệ Khai dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Đại Bi - HT Thích Như Điển dịch
Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - HT Thích Minh Lễ dịch
Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch
Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - HT Thích Như Điển dịch
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] - Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch
Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận - NS Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch
Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thích Nữ Trí Hải dịch
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Đế Thích Sở Vấn - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] - Thích Trung Quán dịch
Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] - HT Thích Bảo Lạc dịch
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Từ Thông dịch
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] - Thích Giác Quả dịch
Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
Kinh Lăng Già Tâm Ấn - HT Thích Thanh Từ dịch
Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Lời Vàng - HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch
Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya)
Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Trung Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) - Indacanda, Brahmapalita dịch
Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Phạm Võng - HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Pháp Cú - HT Thích Thiện Siêu dịch
Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
Kinh Pháp Hoa giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - HT Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch
Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch
Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương - HT Thích Từ Thông giảng
Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch
Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch
Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch
Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch
Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch
Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn - NS Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch
Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch
Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch
Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh
Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch
Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch
Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch
Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch
Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch
Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch
Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch
Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Thắng Man - HT Thích Thanh Từ dịch
Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng
Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] - HT Thích Như Điển dịch
Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Thập Thiện Giảng Giải - HT Thích Thanh Từ
Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch
Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch
Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] - HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - Thích Thiện Thông dịch
Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch
Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch
Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải
Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch
Kinh Viên Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Kinh Viên Giác Lược Thích - HT Thích Trung Quán dịch
Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] - Thích Mật Thể dịch
Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh
LamrimĐạiLuận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - HồngNhư chuyển Việt ngữ
Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] - HT Thích Như Điển dịch
Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
Luận Đại Trượng Phu - HT Thích Trí Quang dịch
Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] - HT Thích Như Điển dịch
Luận Phật Thừa Tông Yếu - HT Thích Nhật Quang
Luận Phật Thừa Tông Yếu - Thích Thiện Hạnh dịch
Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] - HT Thích Như Điển dịch
Luận Tối Thượng Thừa - HT Thích Thanh Từ dịch
Luận Về Con Đường Giải Thoát - HT Thích Như Điển dịch
Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] - HT Thích Như Điển dịch
Luận Giải Về Trung Luận - Tánh Khởi và Duyên Khởi - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
Luật Sa Di - Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) - Thích Nhất Hạnh
Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký - Thích Tâm Hạnh dịch
Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] - Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí
Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng
Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch
Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang
Mi Tiên Vấn Đáp - Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm
Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái
Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - HT Bích Liên
Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ
Mười Bốn Giới Tiếp Hiện - HT Thích Nhất Hạnh
Mười Giới Sa Di, Sa Di Ni - HT Thích Nhất Hạnh
Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN TP.HCM
Nghi thức tụng giới Bồ tát - Thích Trí Tịnh dịch
Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch
Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh
Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
Nguồn Thiền giảng giải - HT Thích Thanh Từ dịch
Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Phước Nhơn
Niệm Phật Vô Tướng - Nguyên tác: Tiêu Bình Thật cư sĩ, Hạnh Cơ dịch
Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch
Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda
Pháp Bảo Đàn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
Pháp Hoa Đề Cương - HT Thích Thanh Từ
Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch
Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - HT Thích Như Điển dịch
Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ
Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch
Phật Giáo Và Cuộc Sống - HT Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyêntác : Jing Yin Ken Hudson- Ngườidịch: Hoàng Phước Đại
Phật Học Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3]
Phật Học Tinh Hoa - HT Thích Đức Nhuận
Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - HT Thích Thanh Từ dịch
Phật Nói Kinh A Na Luật Bát Niệm - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh A Nậu Phát - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Anh Võ - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - HT Thích Như Điển dịch
Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm và Yểm Ly - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhã - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh "Đâu Điều" - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - HT Thích Như Điển dịch
Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả
Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Phật Quang Đại Từ Điển - HT Thích Quảng Độ soạn dịch
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp - NS Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh [Đại Chánh 0365] - Huyền Thanh dịch
Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - HT Thích Như Điển dịch
Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch
Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa - HT Thích Nhất Hạnh dịch
Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch
Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn
Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích PhướcSơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
Sen nở trời phương ngoại - HT Thích Nhất Hạnh
Sống Và Chết - HT Thích Như Điển
Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh-Việt-Hoa) - Nhiều Tác Giả
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch
Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - HT Thích Trí Thủ dịch
Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
Tạng thư sống chết - Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải
Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch
Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] - HT Thích Như Điển dịch
Tào Động Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Tham Thiền Yếu Chỉ - HT Thích Thanh Từ dịch
Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
Thánh Đăng Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - HT Thích Thanh Từ
Thập Nhị Môn Luận - HT Thích Thanh Từ
Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn
Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
Thiền - Minh Thiền biên soạn
Thiền Căn Bản - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ
Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm
Thiền là gì - Thích Thông Huệ
Thiền là gì - Thích Giác Nguyên
Thiền Lâm Tế Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
Thiền Môn Khẩu Quyết - HT Thích Thanh Từ
Thiền Quan Sách Tấn - HT Thích Thanh Từ dịch
Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - HT Thích Thanh Từ
Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc
Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
Thiền Sư Ni - HT Thích Thanh Từ dịch
Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] - HT Thích Thanh Từ dịch
Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
Tích Truyện Pháp Cú - HT Thích Nhật Quang
Tiểu sử chư vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử
Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh
Tín tâm minh - Tăng Xán
Tín Tâm Minh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch
Tịnh hóa hàng ngày - Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên
Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng - Nhất Hạnh
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - HT Tịnh Không
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - HT Thích Thanh Từ
Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Nguyễn Minh Tiến
Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân
Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
Trên Con Đường Thiền Tông - HT Thích Thanh Từ
Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch
Trọn Một Đời Tôi - HT Thích Thanh Từ
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch
Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Trung Quán Luận - TT Thích Nguyên Chơn dịch
Truyện Cổ Phật Giáo - HT Thích Minh Chiếu sưu tập
Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển biên soạn
Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
Tư tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển
Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như - Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh
Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả
Ưu Bà Tác Giới Kinh - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
Vi Diệu Pháp Toát Yếu - Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch
Viên Ngọc Như Ý - Liên Hoa dịch
Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch
Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương
Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ
Link tải ebook từ các trang web khác
Thư Viện Hoa Sen
Pháp Thí Hội
Cám ơn đạo hữu Cám Thiếu Ngoan đã chia sẻ kho sách ebook tại các link sau: EPUB&MOBI | DOC | Pháp Học | Pháp Hành | Lịch Sử Đạo Phật và Tôn Giáo

Hòa Thượng Thích Minh Châu


Chuyển sang ebook 2013
Kinh Trường Bộ: EPUB | MOBI [1*]
Kinh Trung Bộ : EPUB | MOBI (Nguồn: Thư Viện Hoa Sen) [1*]
Kinh Tăng Chi Bộ: EPUB | MOBI (Nguồn: BuddhaSasana) [1*]
Kinh Tương Ưng Bộ: EPUB | MOBI [1*]
Giảng Kinh Ví Dụ Con Rắn: EPUB | MOBI [1*][3*]

Giới Thiệu Pháp Thiền Nguyên Thủy của Đức Phật: EPUB |MOBI (Nguồn: BuddhaSasana)[1*][3*]
Hành Thiền: EPUB | MOBI (Nguồn: BuddhaSasana)[1*][3*]

Tỳ Khưu Indacanda

Chuyển sang ebook năm 2013. Nguồn: trang Pali Viet

1. Tạng Luật
Phân Tích Giới Tỳ Khưu I: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Phân Tích Giới Tỳ Khưu II: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Đại Phẩm I và II: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Tiểu Phẩm I và II: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Tập Yếu I và II: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

2. Tạng Kinh
Chuyện Ngạ Quỷ: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Chuyện Thiên Cung: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Hạnh Tạng: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Kinh Niệm Hơi Thở Vào và Hơi Thở Ra EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

Milinda Vấn Đạo: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Phân Tích Đạo I: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Phân Tích Đạo II: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Phật Sử: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Thánh Nhân Ký Sự I: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Thánh Nhân Ký Sự II: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Thánh Nhân Ký Sự III: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Tiểu Tụng, Pháp Cú, Phật Tự Thuyết, Phật Thuyết Như Vậy:EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Trưởng Lão Kệ: EPUB | MOBI [1*][3*]
Trưởng Lão Ni Kệ: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

Tỳ Khưu Hộ Pháp

Chuyển ebook 2014
Pháp Hành Thiền Tuệ: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

Chuyển ebook 2013
Bài Kinh Dành Cho Người Bệnh: EPUB | MOBI
Con Đường Giải Thoát Khổ: EPUB | MOBI (Nguồn:BuddhaSasana)[1*][2*][3*]
Gương Bậc Xuất Gia: EPUB | MOBI (Nguồn: BuddhaSasana)[1*][2*][3*]
Kinh Chuyển Pháp Luân: EPUB | MOBI [1*][2*][3*] (Nguồn:Trung Tâm Hộ Tông)

Món Quà Pháp: Hạnh Phúc An Lành: EPUB | MOBI (Nguồn:BuddhaSasana)[1*][3*]
Nền Tảng Phật Giáo I: EPUB | MOBI
Nền Tảng Phật Giáo II: EPUB | MOBI
Nền Tảng Phật Giáo III: EPUB | MOBI [1*][2*][3*] ( Phần chú thích ở những trang giới thiệu bị lỗi. Tuy nhiên ở những phần sau quý đạo hữu có thể click chọn ký tự chú thích để dẫn đến trang chú thích)
Nền Tảng Phật Giáo IV: EPUB | MOBI [1*][3*][4*]
Nền Tảng Phật Giáo VI – tập 1: EPUB | MOBI (Phiên bản trên trang Trung Tâm Hộ Tông thiếu phần chú thích ở một vài chương) [1*]
Nền Tảng Phật Giáo VI – tập 2: EPUB | MOBI (Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông) [1*]
Nền Tảng Phật Giáo VI – tập 3: EPUB | MOBI (Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông) [1*]
Tám Sự Tích Phật Lực: EPUB | MOBI
Tâm Từ: EPUB | MOBI
Thực Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: EPUB | MOBI
Tìm Hiểu Về Pháp Hành Thiền Tuệ : EPUB | MOBI
Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư: EPUB | MOBI (Nguồn:BuddhaSasana)[1*][2*][3*]

Tỳ Khưu Chánh Minh

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: trang blog của sư Chánh Minh
Bố Thí Độ: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Trì Giới Độ : EPUB | MOBI [1*][2*][3*]
Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (quyển 1): EPUB |MOBI [1*][2*][3*]
Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (quyển 2): EPUB |MOBI [1*][2*][3*]
Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (quyển 3): EPUB |MOBI [1*][2*][3*]
Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (quyển 4): EPUB |MOBI [1*][2*][3*]
Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (quyển 5): EPUB |MOBI [1*][2*][3*]

Tỳ Khưu Đức Hiền

Cám ơn đạo hữu Vijjā Thiên Nhân đã sưu tầm và chia sẻ

Kinh Pháp Cú Bản Phân Tích Ngữ Pali: PRC

Tỳ Khưu Thiện Phúc

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Chú Giải Người và Cõi: EPUB | MOBI [1*][3*]

Ngài Ledi Sayadaw

Chuyển sang ebook 2013
37 Phẩm Trợ Đạo: EPUB | MOBI (Nguồn: BuddhaSasana) [1*]
Chánh Kiến và Nghiệp: EPUB | MOBI (Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông) [1*][3*]

Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa

Chuyển sang ebook năm 2013
Thanh Tịnh Đạo: EPUB (Nguồn: trang BuddhaSasana)

Eugène Watson Burlingame

Chuyển sang ebook năm 2013
Tích Truyện Pháp Cú: EPUB | MOBI

Ngài Mahasi Sayadaw

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Kinh Vô Ngã Tướng: EPUB | MOBI [1*][3*]
Căn Bản Thiền Minh Sát: EPUB | MOBI [1*][3*]
Thực Tập Thiền Minh Sát: EPUB | MOBI [1*][3*]

Ngài Ajahn Chah

Chuyển sang ebook 2014. Nguồn: BuddhaSasana
Ngôi Nhà Thật Sự của Ta: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Chẳng Có Ai Cả: EPUB | MOBI [1*][3*]

Ngài Ajahn Brahmavamso

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Căn Bản Pháp Hành Thiền: EPUB | MOBI [1*][3*]


Ngài Pa-Auk Tawya Sayadaw

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Biết và Thấy: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]


Rừng Thiền Pa-Auk

Chuyển sang ebook 2014.
Paṭicca Samuppāda (Giai đoạn thứ 2): EPUB | MOBI [1*][3*]
Phân Tích Maggāmagga-Ñāṇadassana-Visuddhi: EPUB | MOBI[1*][3*]
Từ Udayabbaya Ñāṇa Đến Ariyamagga Ñāṇa: EPUB | MOBI[1*][3*]

Tỳ Khưu Bửu Chơn

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Tứ Thanh Tịnh Giới: EPUB | MOBI [1*][3*]

Ngài Mahà Thông Kham Medhivongs

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông
38 Pháp Hạnh Phúc: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

Ngài Mahāthera Henepola Guṇaratana

Chuyển sang ebook 2013
Con Đường Thiền Chỉ và Thiền Quán: EPUB | MOBI [1*][2*][3*]

Ngài Sayàdaw U Kundalàbhivamsa

Chuyển sang ebook 2013. Nguồn: BuddhaSasana
Chín Yếu Tố Phát Triển Thiền Quán: EPUB | MOBI [1*][3*]

Ngài Maha Boowa

Chuyển sang ebook 2014. Nguồn: BuddhaSasana
Bài Học Nhân Một Đám Tang: EPUB | MOBI [1*][3*]
Trích quyển Tiếng Vọng Chân Tâm: EPUB | MOBI [1*][3*]

Ngài Àcariya Mun Bhùridatto

Chuyển sang ebook 2014. Nguồn: BuddhaSasana
Chứng Đạo Ca: EPUB | MOBI [1*][3*]


Từ Điển Pali

Chuyển sang ebook 2014.
Từ Vựng Pali: EPUB | MOBI [1*][3*]

Chuyển sang ebook 2013.
Từ Điển Thuật Ngữ Luật Tạng: EPUB | MOBI [1*][3*]


***

Note

[1*] Mới thiết kế/dàn trang lại cho file *epub

[2*] Phần chú thích mới sửa lại cho tiện tra cứu. Đạo hữu có thể click chọn thẳng vào kí tự chú thích kế bên từ để mở ra trang chú thích. Sau đó nhấn nút back để trở lại trang đang đọc.

[3*] Mới thiết kế/dàn trang lại cho file *mobi

[4*] Phần chú thích có trên mục lục

***
Xin tri ơn ngài Hộ Pháp, ngài Pali Việt, ngài Chánh Minh, đạo hữu Bình Anson, Vijjā Thiên Nhân, Cám Thiếu Ngoan, admin của trang blog Booktranslating đã gửi tặng bản đánh máy vi tính và chia sẻ thư viện ebook.


English Ebook

Pali Canon

Itivuttaka, Udana, Dhammapada are available at Dhammatalk of Thanissaro Bhikkhu

Ven Ajahn Mun Bhuriddatta

Converted to ebook in 2014. Source: Dhammatalk
A Heart Released: EPUB | MOBI [**]
Walking Meditation Guide: EPUB | MOBI

Ven Ajahn Sao

Converted to ebook in 2014. Source: Dhammatalk
Ajaan Sao’s Teaching: EPUB | MOBI

Ven Maha Boowa

Converted to ebook in 2014. Source: Dhammatalk
The Vernerable Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera – Meditation Master: EPUB | MOBI [*]

Converted to ebook in 2013. Source: Dhammatalk
To the Last Breath: EPUB | MOBI [*]
Wisdom Develops Samadhi: EPUB | MOBI [**]
Things as They Are: EPUB | MOBI [*]
Samadhi: EPUB | MOBI [*]
Straight from the Heart: EPUB | MOBI [*]

More ebooks (PDF, EPUB and MOBI) are available atForestDhamma

Phra Ajaan Lee Dhammadharo

Ebooks (PDF, EPUB and MOBI) are available at Dhammatalk of Thanissaro Bhikkhu

Ven Luang Pu Atulo

Converted to ebook in 2014. Source: AccessToInsight
Gifts He Left Behind: EPUB | MOBI

Luang Por Sim Bhikkhu

Converted to ebook in 2013. Source: Dhammatalk
Rush, Hurry, It’s Urgent!: EPUB | MOBI

Ven Ajahn Fuang Jotiko

Converted to ebook in 2013. Source: Dhammatalk

A Single Mind: EPUB | MOBI

Ven Ajahn Chah

Source: Dhammatalk
A Taste of Freedom: EPUB [**]

More ebooks (PDF, EPUB and MOBI) are available atForestSangha

Ven Ajahn Brahmavamso

Source: Dhammatalk
The Jhanas: EPUB

Ven Bhikkhu Nyanaponika

Source: Dhammatalk
The Five Mental Hindrances and Their Conquest: EPUB

Ven. Nāuyanē Ariyadhamma Mahathero

Converted to ebook in 2013. Source: Dhammatalk
The Eight-fold Path: EPUB | MOBI [*]
Unwholesome Mental Qualities: EPUB | MOBI [*]

***

Note

[*] Notes are hotlinked for easy navigation.

[**] Glossaries or notes are in the end of the books

***

May all hindrances to the Buddha’s Dhamma be eradicated

May you be free from all defilement

May you be free from all dukkha

May all illusion of “self” be destroyed

May you attain enlightenment and never return suffering worlds again

  
Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)

Email: noluckhongngung@gmail.com

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn