Home » , » [PDF] Thế giới thi học đại từ điển | 乐黛云《世界诗学大辞典》

[PDF] Thế giới thi học đại từ điển | 乐黛云《世界诗学大辞典》书名: 《世界诗学大辞典》
作者: 乐黛云等主编
出版社: 春风文艺出版社
出版时间: 1993年
ISBN: 9787531306395
页数: 852页
文件格式: DJVU內容简介

《世界诗学大辞典》第一次对中国、印度、阿拉伯、日本、欧美五个地区文化体系的诗学术语、概念、范畴和命题进行了整理和汇集,期望既能尊重各文化体系传统的思维方式,又能利用当代社会科学与人文科学的知识,对之进行必要的考察与诠释;既能保存原有诗学的特色,又能在汇通与类比中达到相互生发的目的。

《世界诗学大辞典》体现了作者独特的比较诗学视野:正本清源,平等对话;寻求共同诗心。该辞典虽有词条收录不全,创新、思辨不足等缺陷,但在中西比较诗学史及其个人学术发展史上却都具有十分重要的作用和影响。

Download

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn