Home » , » [PDF] Tân Hoa tự điển |《新华字典》(第10版)

[PDF] Tân Hoa tự điển |《新华字典》(第10版)书名: 《新华字典》(大字本)
作者: 商务印书馆
出版社: 商务印书馆出版社
出版时间: 2004年
ISBN:  9787100040068
页数: 690页
文件格式: PDF內容简介

《新华字典》是中国第一部现代汉语字典。最早的名字叫《伍记小字典》,但未能编纂完成。自1953年,开始重编,其凡例完全采用《伍记小字典》。从1953年开始出版,经过反复修订,但是以1957年商务印书馆出版的《新华字典》作为第一版。原由新华辞书社编写,1956年并入中科院语言研究所(现中国社科院语言研究所)词典编辑室。新华字典由商务印书馆出版。历经几代上百名专家学者10余次大规模的修订,重印200多次。成为迄今为止世界出版史上最高发行量的字典。

《新华字典》是中国第一本按汉语拼音音序排列的小型字典。1953年新华辞书社编,主编者为语言文字学家魏建功(1901~1980)。1953年由人民教育出版社印行第一版,按注音字母顺序排列;以后续有修订,改用汉语拼音字母顺序,转由商务印书馆重排出版。《新华字典》是新中国成立后出版的第一部以白话释义、用白话举例的字典,也是迄今最有影响、最权威的一部小型汉语字典,堪称小型汉语语文辞书的典范。

《新华字典》(第10版)是在第9版的基础上进行修订,修改范围达三分之一。根据国家最新语文规范和标准确定字形、字音等。释义准确,例证精当。全书收单字10000多个,明确区分繁体字、异体字,收带注解的词语3500多个。内容丰富,简明实用。正文按音序排列,备有部首检字表。编排合理,查栓方便。 

Download

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn