Home » , » Tư Mã binh pháp | Điền Nhương Tư | Nhiều người dịch

Tư Mã binh pháp | Điền Nhương Tư | Nhiều người dịch



Tên sách: Tư Mã binh pháp
Tác giả: Tề Tư Mã Điền Nhương Tư
Dịch giả: Nhiều người dịch 
Đơn vị xuất bản: Nxb Khai Trí
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 65
Định dạng: PDF



Giới thiệu 

Trong thời Xuân Thu, Chiến Quốc của Trung Hoa, ta thấy có ba binh gia nổi tiếng nhất là Điền Nhương Tư, Tôn Võ và Ngô - Khởi mà người đời thường tôn xưng là Điền Tư Mã, Tôn Tử và Ngô Tử.

Điền Nhương Thư còn gọi là Điền Nhương Tư hay Điền Tư Mã là con cháu đời sau của Điền Hoàn. Sinh ra và lớn lên trong thời Xuân Thu, có tài nhưng không ai tiến cử nên phải ở ẩn cho đến năm 35 tuổi.

Vào năm 18 đời vua Chu Cảnh Vương, được Án Anh, tướng quốc nước Tề tiến cử, và mới được vua Tề Cảnh Công phong làm Tướng quân. Với tài năng, sở học của mình, đã từng làm tướng, làm Đại Tư Mã, đánh Đông dẹp Bắc, Điền Nhương Thư đã viết cuốn "Tư Mã Binh Pháp" để lại cho hậu thế. 

Download

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn