Home » , » [PDF] Khang Hy tự điển |《康熙字典》(标点整理本)

[PDF] Khang Hy tự điển |《康熙字典》(标点整理本)书名: 《康熙字典》(标点整理本)
作者: [清]张玉书、陈廷敬 等编著, 汉语大词典编纂处 标点整理
出版社: 汉语大词典出版社
出版时间: 2003年6月第1版
印刷时间: 2003年6月第1次印刷
页数: 1720
文件格式: PDF內容简介

1716年成书的《康熙字典》收字四万七千零四十二个,是历代字书的集大成之作,可以满足读者阅读和研究古典文献时查检的基本需要。

《康熙字典》(标点整理本)以道光王引之订正本《康熙字典》为底本,参校别本,重新横排出版。逐句加标点,主要使用逗号、句号、冒号、书名号等。为方便读者使用,在原注音反切、直音后加标汉语拼音和注意符号。原书无篆文,现据徐铉校本《说文解字》,将规范小篆附于正文字头之后。书末新编四角号码索引,收入原书正文、补遗、备考中全部字头,以便于检索。

Download
Khang Hy tự điển |《康熙字典》(标点整理本).pdf

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn