Home » , » Download truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh | dịch giả Hàn Giang Nhạn

Download truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh | dịch giả Hàn Giang Nhạn

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Dịch giả: Hàn Giang Nhạn trước ngày Sài Gòn thất thủ 1975
Ðưa song thân tìm nơi lánh nạn

 
    Triển Diệp Thanh lấp loáng cặp mặt đảo nhìn toàn trường hỏi :
 
    - Có chuyện thần bí đến thế ư ?
 
    Mã Văn Phi cười đáp :

 
    - Theo chỗ tại hạ được biết sỡ dĩ người đó phải ẩn dấu chân tướng là vì có chỗ khổ tâm , chứ không phải cố làm ra vẻ thần bí .
 
    Triển Diệp Thanh mỉm cười nói :
 
    - Ðã thế Mã huynh bất tất phải giới thiệu với bọn tiểu đệ nữa .
 
    Câu này hắn cất cao giọng lên cố ý nói khích cho người kia tự động ra mặt .
 
    Ngờ đâu Tiêu Lĩnh Vu ẩn sau tảng đá trên sườn núi không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, dĩ nhiên chàng không xuất hiện .
 
    Một lát sau , bọn Tửu Tăng , Phạn Cái , Tư Mã Càn ẩn trong bụi cỏ hai bên đường đều đứng dậy .
 
    Triển Diệp Thanh liếc mắt ngó Tư Mã Càn , ngập ngừng muốn nói lại thôi .
 
    Mã Văn Phi vội nói theo :
 
    - Tiểu đệ xin giới thiệu vị này là Ðông hải thần bốc Tư Mã Càn .0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn