Home » » Ngũ Thiên Tự - Trình Bày Việt-Hán-Nôm - Vũ Văn Kính

Ngũ Thiên Tự - Trình Bày Việt-Hán-Nôm - Vũ Văn Kính

Ngũ Thiên Tự [Trình Bày Việt-Hán-Nôm]
NXB Văn Hóa Thông Tin 2006
Vũ Văn Kính, Khổng Đức
400 Trang​


Nền văn học cổ xưa của Việt Nam lại là nền văn học Hán Nôm .Trên con đường về nguồn , muốn tìm hiểu thấu đáo tinh thần dân tộc , cũng như muốn nghiên cứu quốc học , không thể không tìm đến Hán Nôm .

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó , chúng tôi cho ra mắt bạn đọc quyển Ngũ Thiên Tự - có thể nói là một giáo trình Hán Nôm tốt nhất , đầy đủ nhất , ngoài phần 5000 chữ Hán được rtình bày rõ ràng , đẹp còn có 5000 chữ Nôm .Về chữ Nôm , phương tiện khắc gỗ đã vắng bóng từ đầu thế kỷ 19 , cùng với sự thoái trào của chữ Hán.

Download Ngũ Thiên Tự - Trình Bày Việt-Hán-Nôm - Vũ Văn Kính.PDF 1

Download Ngũ Thiên Tự - Trình Bày Việt-Hán-Nôm - Vũ Văn Kính.PDF 2 

1 nhận xét:

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn