Home » » Nhị Thiên Tự - Trình Bày Hán - Việt - Anh - Long Cương

Nhị Thiên Tự - Trình Bày Hán - Việt - Anh - Long Cương

Nhị Thiên Tự - Trình Bày Hán-Việt-Anh
NXB Văn Hóa Thông Tin 2008
Long Cương
257 Trang 


​Chữ Hán là một thứ chữ tương đối khó học, không những chỉ đối với người Việt Nam, mà cũng không phải dễ đối với người Trung Quốc.
Do đó tại Trung Quốc ngày xưa, người ta đã soạn nhiều sách học bằng cách dùng thể loại văn vần như Tam tự kinh, Thiên sự văn... Tuy nhiên, những sách này ý nghĩa lại sâu xa không thích hợp với người sơ học.

Tại Việt Nam ta, Các bậc Tiên nho cũng đã soạn sách dạy vỡ lòng theo vần như Khải mông, Tam thiên tự, Ngũ thiên tự... Nếu ta được 5000 chữ của Ngũ thiên tự thì đã dư dùng rồi, vì hiện nay, Trung Quốc chủ trương dùng 3500 chữ, học 3500 chữ thì có thể đọc và viết được...


Cuốn sách "Nhị Thiên Tự" được biên soạn nhằm giúp cho những bạn muốn học chữ Hán có một số chữ căn bản để làm cơ sở cho việc đi sâu vào chữ Hán. Tác giả dùng 3500 chữ thường dùng của Trung Quốc, mô phỏng lối viết (vần) của Tam thiên tự soạn ra tập sách này.


Ngoài ra, tác giả còn đưa vào đây phần chữ Nôm giải nghĩa, giải nghĩa bằng tiếng Anh, lối đọc theo Quan thoại, chữ giản thể và chữ thảo. Phần phụ lục có những bài nói về phương pháp cấu tạo chữ Hán, chữ giản thể và chữ Nôm để làm tài liệu tham khảo.


Download Nhị Thiên Tự - Trình Bày Hán-Việt-Anh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Long Cương, 257 Trang.PDF 1

Download Nhị Thiên Tự - Trình Bày Hán-Việt-Anh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Long Cương, 257 Trang.PDF 2

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn