Home » , » Lịch Sử Thế Giới Cận Đại - Vũ Dương Ninh

Lịch Sử Thế Giới Cận Đại - Vũ Dương Ninh

Lịch Sử Thế Giới Cận Đại
Tác giả: Vũ Dương Ninh & Nguyễn Văn Hồng
NXB Giáo Dục 2002
565 trang

Nội dung cơ bản của thời kì lịch sử cận đại là sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, sự xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Nội dung tài liệu gồm 2 phần, phần 1 giới thiệu về Lịch sử thế giới cận đại Phương Tây, phần 2 khái quát về lịch sử thế giới cận đại Phương Đông.


Trình bày những nội dung cơ bản nhất về sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do sang giai đoạn đế quốc, lịch sử cận đại các nước phương Đông (Á, Phi, Mỹ Latin). Trên cơ sở đó, Lịch sử thế giới cận đại (2) gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất mở đầu bằng cuộc cách mạng vĩ đại của giai cấp công nhân Paris (1871) thiết lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới và kết thúc bằng cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất; ngoài lịch sử của chủ nghĩa đế quốc giai đoạn 1870 – 1914, phần này còn đề cập đến lịch sử các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ nghĩa. Phần thứ hai là lịch sử cận đại của các nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh với sự thống trị của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuôc địa và phụ thuộc. 

Download Lịch Sử Thế Giới Cận Đại - Vũ Dương Ninh.PDF 1 

Download Lịch Sử Thế Giới Cận Đại - Vũ Dương Ninh.PDF 2

Download Lịch Sử Thế Giới Cận Đại - Vũ Dương Ninh.PDF 3


 

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn