Home » » Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phan Ngọc

Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phan Ngọc

Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam
NXB Văn Hóa Thông Tin 1998
Phan Ngọc
585 Trang​


Sách viết về văn hóa Việt thì thật nhiều, nhưng viết với sự cẩn trọng của một nhà nho, sự uyên bác của một người làm khoa học và sự tự hào yêu nước như ông thì thật hiếm.

Sự cẩn trọng giúp chúng ta nhận rõ vị thế của Việt Nam so với Trung Quốc. Đó là một Việt Nam nhỏ bé về mặt địa lý, khiêm tốn, mộc mạc, không hoành tráng nhưng vẫn có nhiều điều để tự hào.
Đặc biệt cũng là vì đây là công trình nghiên cứu của một người vốn nổi tiếng là một nhà "lập thuyết" với những quan điểm đôi khi rất cực đoan vì yêu cầu muốn đi đến tận cùng bản chất vấn đề trong nghiên cứu khoa học. 


Công trình Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam, góp phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà hình thành là văn hóa học, nhằm cung cấp một số khái niệm cho ngành này để nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam. Quyển sách gồm 4 chương:

- Chương 1: Văn hóa và bản sắc văn hóa

- Chương 2: Bản sắc văn hóa Vệt Nam, cách tiếp cận

- Chương 3: Sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam

- Chương 4: Bề dày của văn hóa Việt Nam


Download Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phan Ngọc.PDF


0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn