Home » » Thái Ất Thần Quẻ - Lã Quán Như

Thái Ất Thần Quẻ - Lã Quán Như

Thái Ất Thần Quẻ - Do Quỷ Cốc Thần Sư lưu lại từ thời chiến quốc. 
Tác giả: Lã Quán Như dịch
Nhà xuất bản: Sầm Giang 1972
234 trangThuở ấy, vào thời Đông Châu Liệt Quốc, cuộc tranh thư hùng liên tục xảy ra giữa các tiểu quốc, phân chia lãnh thổ Trung Hoa thành nhiều mảnh, không khác gì thời Thập Nhị Sứ Quân ở nước ta, loạn lạc và xáo trộn.Trong những cuộc xáo trộn ấy, thỉnh thoảng xuất hiện một nhơn tài, xuất chúng về võ công, hoặc lỗi lạc về chính trị.


Download Thái Ất Thần Quẻ - Lã Quán Như.PDF

Download Thái Ất Thần Quẻ - Lã Quán Như.PDF


0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn