Home » , » TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI - NGUYỄN KHẮC HÀI

TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI - NGUYỄN KHẮC HÀI

TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI
Thể loại: Khoa học thần bí - Bói toán và tướng số
Tác giả: Thiệu Khương Tiết

Soạn giả: Nguyễn Khắc Hài
NXB Đại Nam 1969
Số trang: 187Từ xưa đến nay các loại sách xuất bản về môn bói khoa bằng Việt ngữ, chưa có vị nào soạn ra quyển Tiên-Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri của ông Thiệu Khương Tiết tiên sinh. Vậy nay tôi đã có kinh nghiệm 40 năm rồi, tôi thấy quyển Tiên-Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri này cầu ứng như thần, như hình với bóng, nhứt nhứt đều đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói.


Download TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI - NGUYỄN KHẮC HÀI.PDF

Download TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI - NGUYỄN KHẮC HÀI.PDF

Download TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI - NGUYỄN KHẮC HÀI.PDF 

Download TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI - NGUYỄN KHẮC HÀI.PDF 0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn