Home » » An toàn thông tin (Mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu)

An toàn thông tin (Mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu)

An toàn thông tin (Mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu)
Tác giả: Thái Hồng Nhị
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Cuốn sách này trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, các mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính. Nội dung sách gồm 9 chương: 

Chương 1: An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ 
Chương 2: Thuật toán DES và mật mã khối 
Chương 3: Quản lý khóa mã trong mật mã đối xứng 
Chương 4: Mật mã có khóa công khai 
Chương 5: Chữ ký số 
Chương 6: Kiểm tra nhận dạng 
Chương 7: Xác thực đồng nhất và bảo toàn dữ liệu 
Chương 8: Bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng truyền tin 
Chương 9: Internet, TCP/IP và bức tường lửa 

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn