Home » , » [PDF] Hiện đại Hán ngữ hư từ từ điển | 王自强《现代汉语虚词词典》

[PDF] Hiện đại Hán ngữ hư từ từ điển | 王自强《现代汉语虚词词典》书名: 《现代汉语虚词词典》
作者: 王自强
出版社: 上海辞书出版社
出版时间: 1998年
ISBN: 9787532604708
页数: 300
文件格式: PDF內容简介

《现代汉语虚词词典》是1998年上海辞书出版社出版的图书,作者是王自强。本书以中小学语文教师、中小学学生、自学青年和语文爱好者为读者对象。

《现代汉语虚词词典》收录现代汉语虚词和少数现代书面语中比较常用的文言虚词共八百四十多个。

每个虚词标注汉语拼音,并按拼音字母顺序排列。词目第一字相同的排在一起。

每个虚词先标明词性,再解释词义,然后着重举例说明用法。

本书正文前面列出按汉语拼音编排的目录,正文后面附录按笔画编排的词目索引,每个词目后面都注明词性和页码,以便读者查检。

Download

Hiện đại Hán ngữ hư từ từ điển |《现代汉语虚词词典》.pdf
0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn