Home » , » [PDF] Cổ đại Hán ngữ hư từ từ điển |《古代汉语虚词词典》

[PDF] Cổ đại Hán ngữ hư từ từ điển |《古代汉语虚词词典》书名: 《古代汉语虚词词典》
作者: 中国社会科学院语言研究所古代汉语研究室 编者
出版社: 商务印书馆
出版时间: 1999年
ISBN: 7-100-02041-7
页数: 909
文件格式: PDF內容简介

《古代汉语虚词词典》共收单音虚词762条,复合虚词491条,惯用词组289条,固定格式313条,共计1855条。条目按汉语拼音字母顺序排列。本词典所收的词条主要是古代汉语虚词,也酌收部分近代汉语虚词。

本书所收的词类有副词、介词、连词、助词、语气词、感叹词、助动词、代词、不定数词等。严格地说,本词典收入的不完全是虚词,譬如代词、不定数词。收入这类词,主要为读者阅读古籍提供更多的方便,而不代表编者对词汇的虚实观。

《古代汉语虚词词典》是一部普及性的古代汉语工具书,适合中学生及语文工作者使用。体例科学严谨,解释简明扼要,译文准确流畅。双色印刷,方便读者查阅。

Download

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn